Gjødselsesongen 2019 er i gang!

Overvintringen av høsthveten er variabel, der hvor det er stort utfall pga snømugg vil en runde med vår nye bladgjødsel NP 7-6 gjøre en forskjell.
Med denne bladgjødsla vil planta få fosfor og nitrogen inn i bladverket, slik at planta får hjelp til å komme i gang med å sette røtter.
Der hvor bladmassene er mer eller mindre borte bør en vente til planta har kommet litt i gang.
Bladgjødsel nr 88509 NP 7-6 m/Mg og Mn. Bruk 1,5 liter pr da.

Bladgjødsel NP 7-6 i korn.pdf

Velkommen

Velkommen til Flex Agri AS sin unike gjødselverden.

Informasjonsfolder fra Flex Agri >>

Bestill gjødsel ferdig spredd, vi kjører ut gjødsel i Vestfold og Rogaland.

 
 
 
 
 
 

Send oss en melding