Ureabehandling av halm

Vi hadde i fjor mange hendvendelser om vi kan lage ureablanding for tilsetning til halm.
På grunn av tørken ble alle oppfordret til å ta vare på halmen.
Det er ikke alltid enkelt å få presset tørr og god halm som lagrer seg godt.
Ved å tilsette urea i form av flytende urealøsning kan halmen berges ved intill 50% fuktighet i halmen.
Det er faktisk en fordel at halmen er litt fuktig ved behandling.
Vi har hatt en tett dialog med NLR om fagligheten ved bruk av urea, de har laget i fjor en artikkel om dette
NLR har også utviklet en kalkulator til beregning av liter/mengde ved pressing