2-rader

Hovedgjødsel plasseres i gjødsel-labbene. Kalsiumgjødsel som toppgjødsel med nitrogen, kalsium og bor plasseres på toppen av drillen. Kombinasjon av startgjødsel og beisemiddel i 2 dyser på hvert setteaggregat (ikke synlig på bildene). I stedet for å bruke vann blandes beisemiddelet ut i startgjødsla.

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon for å komme i gang med flytende gjødsel i Rogaland, Vestfold og Buskerud.
Til denne 2-rads setteren er det benyttet en front-tank med 3 kammer som inneholder både startgjødsel, hovedgjødsel og kalsiumgjødsel
Til denne 2-rads setteren er det benyttet en front-tank med 3 kammer som inneholder både startgjødsel, hovedgjødsel og kalsiumgjødsel
Dette er fordelingsenheten for hovedgjødsel
Dette er fordelingsenheten for hovedgjødsel
Kalsiumgjødsel på toppen av drillene tildeles med 2 enkle dyser (non-drip)
Kalsiumgjødsel på toppen av drillene tildeles med 2 enkle dyser (non-drip)